Nhằm giúp người tiêu dùng được trải nghiệm tốt nhất hiệu quả của sản phẩm Nutridentiz, kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 20/08/2021 nhãn hàng Nutridentiz triển khai chương trình đặc biệt: “Chương trình hỗ trợ 100% bằng hàng nếu người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Nutridentiz nhưng chưa thấy hiệu quả”, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1.1. Đối tượng tham gia: Là người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Nutridentiz.

1.2. Cam kết:

1.2.1. Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Nutridentiz theo khuyến cáo in trên vỏ hộp sản phẩm sau khi đã dùng số lượng tối thiểu 1 chai (tương đương 7 ngày dùng liên tục). Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng như trên nếu người tiêu dùng chưa thấy hiệu quả sẽ được hỗ trợ 100% bằng hàng tương ứng với số lượng người tiêu dùng đã sử dụng. Số lượng tối đa được hỗ trợ là 5 hộp.

1.2.2. Áp dụng với các hộp hàng nhà thuốc nhập sản phẩm Nutridentiz.

1.2.3. Người tiêu dùng chỉ được hỗ trợ một lần duy nhất.


II. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC BƯỚC NHÀ THUỐC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

2.1. Điều kiện người tiêu dùng được hỗ trợ.

Điều kiện 01: Người tiêu dùng liên hệ với nhà thuốc để được hỗ trợ chậm nhất ngày 20/08/2021.

Điều kiện 02: Người tiêu dùng mang đủ tối thiểu 1 vỏ hộp sản phẩm đã sử dụng còn nguyên tem vàng không bị mất số serial và chai nhựa của hộp hàng đã sử dụng (lô, date của vỏ hộp và chai nhựa phải đồng nhất) ra nhà thuốc đã mua hàng để phản ánh.

Điều kiện 03: Hộp hàng cung cấp đề nghị hỗ trợ phải có số serial trùng với số serial được nhân viên Công ty tại địa bàn xuất bán cho chính nhà thuốc người tiêu dùng đã mua theo đúng trình tự: Công ty => Nhân viên địa bàn => Nhà thuốc => Người tiêu dùng => Người tiêu dùng sử dụng không hiệu quả =>Phản ánh đến nhà thuốc.

Điều kiện 04: Người tiêu dùng đề nghị được hỗ trợ 100% bằng hàng điền các thông tin chi tiết, đầy đủ theo mẫu phiếu đề nghị hỗ trợ bằng hàng.

Lưu ý:
• Các hộp hàng được nhà thuốc nhập sau ngày sẽ không được hỗ trợ: 31/07/2021
• Các hộp hàng mà người tiêu dùng liên hệ với nhà thuốc hoặc nhà thuốc liên hệ với nhân viên Công ty sau ngày 20/08/2021 sẽ không được hỗ trợ.
• Các hộp hàng đã được nhà thuốc hỗ trợ cho người tiêu dùng sẽ không được sử dụng để tiếp tục tham gia chương trình này.
• Các vỏ hộp, chai đã sử dụng, người tiêu dùng gửi về Công ty để thẩm định sẽ không được gửi trả lại.

2.2. Các bước nhà thuốc hỗ trợ cho người tiêu dùng.

Bước 1: Nhà thuốc sau khi, tiếp nhận đề nghị được hỗ trợ của người tiêu dùng, cung cấp thông tin cho Trình dược viên địa bàn (vỏ hộp + chai nhựa + phiếu đề nghị hoàn trả).
Bước 2: Trình dược viên địa bàn gửi thông tin đề nghị hỗ trợ của người tiêu dùng về Công ty để thẩm định.
Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định từ Công ty, nếu đề nghị hỗ trợ của người tiêu dùng đáp ứng đủ các điều kiện theo chương trình, Trình dược viên địa bàn sẽ giao số lượng sản phẩm cần hỗ trợ cho nhà thuốc.
Bước 4: Nhà thuốc liên hệ và giao số lượng được Công ty hỗ trợ cho người tiêu dùng.

2.3. Thời gian hoàn thành.

Kể từ thời điểm nhà thuốc cung cấp thông tin cho Trình dược viên địa bàn, sau 07 ngày nhà thuốc sẽ nhận được số lượng sản phẩm cần để hỗ trợ cho người tiêu dùng.

Chương trình có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Trân trọng thông báo!

Bình luận